การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียม หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
07/05/2020
(หมดเขตรับสมัคร) ทุนการศึกษาสยามสไมล์ เพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี
12/05/2020

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

***เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วน ได้ดำเนินการทำประกันกับบริษัทเทเวศฯ ไว้ก่อนเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้นักศึกษาเหล่านั้นไม่ผ่านเงื่อนไขในการทำประกันกับมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-849-4502-4