ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2562
06/02/2020
โครงการ MU Dorm Movie For Life ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดย งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
06/02/2020

ส่งมอบถุงผ้าฝีมือการเย็บของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมรักน้องจิตอาสา

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นตัวแทนนำทีมเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา ส่งมอบถุงผ้าฝีมือการเย็บของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมรักน้องจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับ ศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อบริการผู้ป่วยที่มารับการรักษาใส่ยากลับบ้าน โดยในครั้งนี้ นายแพทย์นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ