พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (We are freshy Mahidol 2019)
23/01/2020
โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning)
27/01/2020

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 และนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 และนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 22 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันฯ พร้อมกล่าวขอบคุณนักกีฬา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด พยาบาล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ทั้งในรอบการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และรอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 9 – 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานรายละเอียดของการจัดงานฯ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธนา อุดมพร ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานผลการแข่งขันฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา