กองกิจการนักศึกษา มหิดล
โครงการ “การปรับ mindset และวางแผนการลงทุน”
17/11/2020
Mahidol Line official
Line Official Account ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
07/12/2020
Mahidol Student Affairs
แจ้งปิดให้บริการ
ห้องออกกำลังกาย ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล และสนามกีฬาอาคารโรงช้าง บ้านมหิดล ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563
 
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล https://op.mahidol.ac.th/sa/