ชมรมฟุตบอล กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมฟุตบอล
21/10/2020
ชมรมยูโด กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมยูโด
21/10/2020

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมกีฬายิงปืน

“Choose me Shooting club”

วัตถุประสงค์ของชมรม

  1. ชมรมกีฬายิงปืนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้รู้จักกีฬายิงปืน และได้เรียนรู้วิธีใช้ปืนอัดลมอย่างถูกต้องและปลอดภัย

กิจกรรมน่าสนใจ

  1. กิจกรรมสอนน้องยิงปืน
  2. งานแข่งขันยิงปืนน้องใหม่ อุดมศึกษา และกีฬามหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดต่อ / ช่องทางการสมัคร

Facebook page: MU Shooting Club

Line official: MU Shooting Club