มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
04/11/2019
“ค่ายกันภัยช่อใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล” SAC Camp 2019
02/12/2019

โครงการ Halloween English: Trick or Treat Hours

โครงการ Halloween English: Trick or Treat Hours จัดขึ้นในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง English cafe ชั้น 1 MLC วิทยากรโดย Mr.Myo Min Hein นักศึกษาจากประเทศสหภาพพม่า สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ