ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC เพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นสำเร็จการศึกษา หรือสมัครเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำ
10/09/2019

ขยายเวลารับสมัคร สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่ 2 และ 3 เท่านั้น ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC เพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นสำเร็จการศึกษา หรือสมัครเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำ 

ขยายเวลารับสมัคร
สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่ 2 และ 3 เท่านั้น

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC เพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นสำเร็จการศึกษา หรือสมัครเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำ
จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ XCHANGE English

การอบรมนี้จะประกอบไปด้วย
คลาสสอนสด >> เผยเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ จากอาจารย์ผู้สอนเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
คลาสออนไลน์ >>  เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสอบ TOEIC โดยบทเรียนทั้งหมดจะคลอบคลุมทั้ง Part Listening และ Part Reading  ผ่าน Application SELF U  นักศึกษาจะได้รับ Account สำหรับใช้งาน และสามารถเรียนซ้ำได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
สามารถลงทะเบียนสมัครเรียนได้ที่ https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/login.aspx หรือตาม QR Code (โดยนักศึกษาต้องเข้า Username และ Password ก่อน)
ตั้งแต่ วันนี้ – 27 กันยายน 2562

ด่วน จำนวนจำกัด

**หมายเหตุ** การทดสอบ TOEIC หลังเรียนเป็นเพียงแค่ Mock Up Exam เท่านั้น ไม่ใช่การสอบ TOEIC จริง ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ยื่นเพื่อจบการศึกษาได้ !!