การฝึกอบรมจิตอาสาเฝ้าระวังภัยงานรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
16/07/2018
พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2561
12/09/2018

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานร่วม พิธี ถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และนักศึกษาใหม่