10/11/2022

ม.มหิดล – วช. คิดค้นและพัฒนาการเคลือบแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูงด้วย “ซิลเวอร์ซีโอไลท์” เพื่อคนไทยห่างไกลจากเชื้อโรค

15/11/2022

นักวิจัยผุดไอเดีย นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลิตขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดร่วมกับกรดเลวูลินิค

21/11/2022

ม.มหิดล ชูธงมุ่งบรรลุเป้าหมาย SDGs จัดอบรมพัฒนาสุขภาวะแรงงานไทย “Wellness for Industry”

20/12/2022

ม.มหิดล หวังคนไทยห่างไกลภัยจากอาหารรสเค็ม ด้วยนวัตกรรม “แบบทดสอบความชอบรสเค็ม”