นักศึกษาวิชาทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาวิชาทหาร

1. แนวปฏิบัติ “นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกับการฝึกวิชาทหาร (รด.)”

2. แบบคำร้อง ขอเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

การผ่อนผันเกณฑ์ทหาร