กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

โครงการ “มือใหม่หัดวิ่ง By อาจารย์ต้น”

จัดขึ้นในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องปิงปอง กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา