กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนภูมิพล กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนภูมิพล คืออะไร?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 โดยมีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยตั้งชื่อทุนนี้ว่า “ทุนภูมิพล” และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนเกิดความภาคภูมิใจ โดยให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเข้ารับพระราชทานทุนฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

จำนวนทุนการศึกษา: ปีการศึกษาละ 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาท

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา

 1. ศึกษาระดับปริญญาตรี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.0
 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
 5. มีผลงานจัดกิจกรรมที่นักศึกษา ส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนฯ
 2. รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานผลงานทั้งหมดที่รับรองโดยส่วนงาน

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ขั้นตอนการรับสมัครทุน

 1. นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุน ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด
 2. คณะ/วิทยาลัย ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเบื้องต้น จำนวน 1 คน และส่งหลักฐานพร้อมเอกสาร เสนอคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ
 3. คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ พิจารณาคัดเลือก เมื่ออนุมัติแล้วให้นำรายชื่อผู้ได้รับทุนประกาศให้ทราบทั่วกันต่อไป

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ช่วงเวลารับสมัคร มิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save