กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี คืออะไร?

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จปริญญาตรี โดยการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

จำนวนทุนการศึกษา: ปีการศึกษาละไม่เกิน 400 ทุน โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) ทุนการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป  ทุกสาขาวิชา ตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนดจนสำเร็จการศึกษา  อัตราทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา

(2) ทุนการศึกษารายปี สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  อัตราทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา  โดยมีจำนวนการจัดสรรทุนผันแปรในแต่ละปีตามข้อ (1)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา

 1. เป็นนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีของทุกส่วนงาน
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึงไม่เคยมีประวัติกระทำผิดกฎหมายและวินัยนักศึกษา
 3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หรือหากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.25 แต่ไม่น้อยกว่า 2.00 ต้องมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า (GPAX)
 5. ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างครบถ้วน
 6. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาครบตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาวิทยาลัยจะติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคการศึกษา

 ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนฯ ๒๕๖๓

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนฯ
 2. เรียงความเกี่ยวกับประวัติของตนเองโดยระบุถึงเหตุผลความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปีล่าสุด
 7. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (Activity Transcript)
 8. สำเนาบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่มีชื่อของนักศึกษา

ขั้นตอนการสมัครรับทุน

 1. ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษาส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ต่องานการศึกษา หรืองานกิจการนักศึกษา หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทุนการศึกษาของส่วนงานที่สังกัด
 2. ให้ส่วนงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษาในเบื้องต้น ตามข้อ ๔ และรวบรวมใบสมัคร หลักฐานการสมัคร พร้อมทั้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ส่งไปยังกองกิจการนักศึกษา
 3. ให้กองกิจการนักศึกษารวบรวมใบสมัครของผู้ขอรับทุนการศึกษาจากทุกส่วนงาน เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาต่อไป

ช่วงเวลารับสมัคร กรกฎาคม – กันยายน ของทุกปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save