OOCA
OOCA

“OOCA” เป็น platform ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ ที่ช่วยให้น้อง ๆ สามารถพูดคุยปัญหากับจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ผ่านทาง Video call โดยเข้าใช้งานได้อย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ

อีกช่องทางความร่วมมือผ่าน โครงการ “Wall of Sharing-กำแพงพักใจ” โครงการที่จะทำให้น้อง ๆ มีสุขภาวะทางใจที่ดีขึ้น ^^

สำหรับการใช้บริการ OOCA นักศึกษาต้องเข้าไปแสดงความยินยอมเปิดเผยอีเมล์มหาวิทยาลัยก่อน โดยเข้าไปที่

1) Log in ที่ https://smartedu.mahidol.ac.th/  >  สารสนเทศนักศึกษา  >   ระบบขึ้นทะเบียนสิทธิฯ   >    กดยินยอม
2) อีเมล์จะถูกนำเข้าระบบ OOCA ในวันอังคารถัดไป
3) ดูขั้นตอนการใช้งานที่ http://bit.ly/2MGS7jM

MUfriend

การติดต่อขอรับบริการคำปรึกษา กับ MU Friends ศูนย์ให้คำปรึกษา

การให้บริการเป็นพูดคุยทางโทรศัพท์ ในวันเละเวลาราชการค่ะ  มีขั้นตอนการนัดหมายดังนี้ค่ะ
1. แจ้งชื่อ วันเวลาในการพูดคุย และเบอร์ติดต่อกลับ ทาง Inbox เพจ MU Friends
2. เจ้าหน้าที่ยืนยันการนัดหมาย
3. ใช้เวลาในการพูดคุยประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง

** หมายเหตุ ให้บริการในวันและเวลาราชการ **

การให้บริการนอกเวลาราชการสามารถติดต่อได้ที่ Hotline 088-8747385 ค่ะ