กองกิจการนักศึกษา มหิดล

เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ .. แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก…

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Mahidol-SCB Knowledge Transfer ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู้ และศักยภาพของตนเองในด้านการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

1. Financial Literacy ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ตามความง่ายยากของเนื้อหา และความเหมาะสม

ตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนแต่ละหลักสูตร โดยผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนเข้าเรียน (Enroll) ผ่านระบบ MUx
และเรียนผ่าน Online / Classroom พร้อมทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% ดังนี้

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

beginner

1.1 หลักสูตรสร้างอนาคตที่มั่นคง (Beginner) เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการสร้างอนาคตที่มั่นคง ด้วยการบริหารรายรับรายจ่าย ,
เทคนิคการปลดหนี้ ไปจนถึงการจัดสรรการลงทุนเบื้องต้น ประกอบด้วย 4 วิชา
รวมระยะเวลาเรียน 6 ชั่วโมง 30 นาที (Online 2 ชั่วโมง 30 นาที,  Classroom 4 ชั่วโมง)

 • จุดเริ่มต้นความมั่นคง (Classroom/Online 2 ชั่วโมง)
  • จุดเริ่มต้นความสำเร็จต้องเริ่มจากตัวคุณ หากคุณยังไม่รู้ว่าปัจจุบันเรา รวยแล้วหรือยัง
   ที่เงินที่มีอยู่เพียงพอแค่ไหนกับอนาคตของเราและครอบครัว หลักสูตรนี้จะทำให้คุณตระหนัก
   และค้นพบสถานะการเงินของตนเอง รู้จักวิธีการบริหารจัดการรายรับและรายจ่าย
   และการจัดการหนี้สินที่มีอยู่ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่งคง  นำไปสู่การสร้างความมั่งคั่ง
 • ลงทุนอย่างไร ให้เหมาะสมกับฉัน (Classroom/Online 2 ชั่วโมง)
  • หากคุณมีเป้าหมายที่อยากทำในชีวิต แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
   หลักสูตรนี้จะทำให้คุณนำเป้าหมายในชีวิต มาสร้างให้เป็นเป้าหมายทางการเงิน
   เพื่อนำไปสู่การเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
   รู้จักประเภทของสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อค้นหาสิ่งที่ใช่สำหรับตนเอง
 • สูตรรักนักวางแผน Season 1 (Online 60 นาที)
  • เป็นการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์สั้น ซึ่งเนื้อหาของภาพยนตร์จะทำให้ผู้เรียนรู้ว่าสุขภาพการเงินเป็นอย่างไร,
   สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของผู้เรียนได้โดยตรง รวมถึงทำให้รู้ว่าทำไมต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน
 • สูตรรักนักวางแผน Season 2 (Online 1 ชั่วโมง 30 นาที)
  • เป็นการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์สั้น ซึ่งเนื้อหาของภาพยนตร์จะทำให้ผู้เรียนรู้ว่าการบริหารความมั่นคง
   ทางการเงินนั้น จำเป็นอย่างไรต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
intermediate

1.2 หลักสูตรสานต่อความฝัน (Intermediate) เหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินออม หรือมีเงินออมบางส่วน
แต่ต้องการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อสานฝันให้กับตัวเอง ครอบครัว สร้างธุรกิจของตนเอง
ประกอบด้วย 3 วิชา รวมระยะเวลาเรียน 4 ชั่วโมง (Online 2 ชั่วโมง, Classroom 2 ชั่วโมง)

 • “Love” taurant (Online 60 นาที)
  • เป็นการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์สั้น ซึ่งเนื้อหาของภาพยนตร์เริ่มจากมนุษย์เงินเดือนที่เห็นโอกาสทางธุรกิจ
   และมีความตั้งใจเป็นเจ้าของกิจการ โดยลงทุนเปิดร้านอาหารที่เป็น Trend ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน
   และได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้ามาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในธุรกิจได้เป็นอย่างดี
   เพื่อทำให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
 • เปิดบริษัทกันมั้ย (Classroom/Online 2 ชั่วโมง)
  • ภาพรวม Business คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้างในการทำธุรกิจ ทั้งในเรื่องของ Value chain,
   Supply Chain, Business Mindset และ Environments ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ตลาด
   เพื่อสู้กับคู่แข่งขัน รวมถึงวิธีการจดทะเบียนบริษัทเป็นอย่างไร
 • กู้เงินแบงค์ ไม่ยากเลย (Online 60 นาที)
  • รู้แหล่งเงินทุน และประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทุกคนสามารถกู้เงินได้ไม่ยาก
   เพื่อสานฝันของผู้ที่อยากมีบ้าน มีรถ หรือต้องการกู้เงินเพื่อนำไปใช้ส่วนบุคคล
   หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
advance

1.3 หลักสูตรสร้างเป้าหมายทางการเงิน (Advance)  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเป้าหมายทางการเงิน เพื่อวางแผนสำหรับอนาคต
และผู้ที่ต้องการมีธุรกิจของตนเอง โดยมุ่งเน้นตอบโจทย์และเข้าถึงลูกค้าในยุค Digital
ประกอบด้วย 2 วิชา รวมระยะเวลาเรียน  4 ชั่วโมง (Classroom/ Online)

 • มาวางแผนเพื่ออนาคตกันเถอะ(Classroom/Online 2 ชั่วโมง)
  • เรียนรู้ความสำคัญและเทคนิคของการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณ
   เพื่อสร้างรูปแบบชีวิตที่คุณต้องการ ตลอดจนวางแผนภาษีอย่างไรให้ได้เงินคืน
 • Business Plan แสนสำคัญ (Classroom/Online 2 ชั่วโมง)
  • ได้ทดลองเริ่มสร้าง ธุรกิจขึ้นมา ว่าต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง
   ลูกค้า เราคือใคร และจะขายได้ทางช่องทางไหน การทำ business plan
   การวางแผน องค์กรและรายรับรายจ่าย รวมถึงการหาเงินทุน หาจากไหนได้บ้าง ,
   อธิบาย ถึงภาพรวมของการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ชนิดของการตลาด
   และสอนวิธี วิเคราะห์ตลาดที่เราจะขายผลิตภัณฑ์

เมื่อนักศึกษาเรียนครบ 10 ชั่วโมงขึ้นไปจะได้รับการบันทึก Financial Literacy ใน Activity Transcript

เรียนและสอบผ่านหลักสูตร Intermediate หรือ Advance สามารถเข้าร่วม Financial Seminar 
ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมมีกูรูผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้คำแนะนำทั้งด้านการเงินและการลงทุน 
@ SCB Investment Center หรือ SCB Business Center ได้ฟรี 1 ครั้ง/หลักสูตร

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

*****************************