MU Backpack Scholarship 2018

โครงการทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองโลก

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2561

กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองโลก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2561 (MU Backpack Scholarship 2018) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนรรม และค่านิยม เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน
 2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรม
 3. ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักศึกษามีค;ามรู้ความสามารถด้วยทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills )
 4. สนับสนุนสร้างเสริมความเป็นพลเมืองโลก ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน

โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองโลก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีการดำรงชีวิตของประเทศเพื่อนบ้านที่เกียวข้องกับวิชาการ วิชาชีพ หรือความสนในของผู้รับทุน ณ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซีย หรืออินโดนิเซีย (เลือกได้ 1 ประเทศ) ระยะเวลา 7 วัน รวมไป-กลับ

มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนให้แก่ผู้รับทุนในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 38 กลุ่ม ดังนี้

 1. นักศึกษาจากส่วนงานต่างๆ 36 กลุ่ม
 2. นักศึกษาจากสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 1 กลุ่ม
 3. นักศึกษาจาก MU-IR Ambassadors มหาวิทยาลัยมหิดล 1 กลุ่ม

โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนลักษณะเหมาจ่าย กลุ่มละ 60,000 บาท โดยระยะเวลาในการเดินทางอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. 2562

แผนการดำเนินงาน

1 ปฐมนิเทศ Orientation Session for MU Backpack 2018

2 เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (MU Backpack Forum 2018) หลังการเดินทาง

3 ระหว่างเดินทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save