01/07/2020

รู้จัก “พี่อัยย์ เก่งสุรการ” ผู้พัฒนาแชตบอท “บ้านมหิดล MU HOME” เพื่อชาวหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

เพราะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลหรือ “หอใน” ให้น้อง ๆ อยู่บ่อยครั้ง พี่อัยย์-นางสาวอัยย์ เก่งสุรการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหอพักนักศึกษาบ้านมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงตัดสินใจพัฒนาแชตบอทที่ชื่อว่า “บ้านมหิดล MU HOME” ขึ้นมา อยากให้แนะนำแชตบอท บ้านมหิดล MU HOME ให้น้อง ๆ รู้จัก แชตบอท “บ้านมหิดล MU HOME” […]