ชมรมเรือพาย กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมเรือพาย
21/10/2020
ชมรมวอลเลย์บอล
21/10/2020

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมลีลาศ

“ลีลาศ เต้นได้ ก็เก๋ได้”

วัตถุประสงค์ของชมรม

  • เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการเต้นลีลาศที่ถูกต้อง
  • เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านร่างกายของนักศึกษา โดยการเต้นออกกำลังกาย
  • เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในการเต้นลีลาศและสามารถส่งเข้าประกวดแข่งขันกีฬาลีลาศต่อไปได้

กิจกรรมน่าสนใจ

กิจกรรมฝึกสอนกีฬาลีลาศ และ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47 ที่มหาวิทยาลัยรังสิต

ช่องทางติดต่อ / ช่องทางการสมัคร

  • Facebook : ชมรมลีลาศ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • line : fahchonchanok