ชมรมลีลาศ กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมลีลาศ
21/10/2020
ชมรมว่ายน้ำ กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมว่ายน้ำ
21/10/2020

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมวอลเลย์บอล

“อยู่ด้วยกันแบบครอบครัว”

วัตถุประสงค์ของชมรม

  1. เพื่อสร้างความสามัคคีเเละความเข้าใจอันดีระหว่างผู้สนใจวอลเลย์บอล
  2. เพื่อพัฒนามาตรฐานการกีฬาและคุณภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลในมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. เพื่อสนับสนุนเเละช่วยเหลือสมาชิกในชมรม

กิจกรรมน่าสนใจ

  • กิจกรรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมกันทำบุญชมรมวอลเลย์บอล
  • กิจกรรมรุ่นพี่ศิษย์เก่าต้อนรับรุ่นน้อง โดยการผูกข้อมือให้กับน้องๆทุกคน
  • กิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอลสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

ช่องทางการติดต่อ

Facebook: Mahidol Volleyball Club