งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44
15/10/2020

โครงการตักบาตรวิถีชาวพุทธ ในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการตักบาตรวิถีชาวพุทธ ในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2562
ที่มาและความสำคัญ           สังคมไทยมีวัฒนธรรมอันดีงามหลายอย่างที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณกาล หนึ่งในนั้นคือการตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ศาสนาอันเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของชาวไทยเกือบทั้งประเทศ การตักบาตรถือเป็นการให้ทานอย่างหนึ่ง กล่าวคือเป็นการสละอาหารถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์โดยตรงคือหล่อเลี้ยงชีวิตพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระศาสนา และประโยชน์โดยอ้อมคือการละความเป็นตัวตน ละความเห็นว่าเป็นของตัวของตน เจริญจาคานุสติกรรมฐาน เป็นทางดำรงพระศาสนาให้รุ่งเรืองสืบต่อไป

ดังนั้น กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีกำหนดจัด โครงการตักบาตรวิถีชาวพุทธ  ในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 – วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.30 – 09.00 น. ณ ลานพระพุทธมหิดล มงคลวรญาณ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรวมศรัทธาของเหล่าศาสนิกชน เป็นหนทางในการสร้างกุศล ยังความสุข ความอุดมมงคลแด่ชีวิต และเพื่อสืบทอดพุทธประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบต่อไป

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ ตลอดปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2563 – มีนาคม 2563)
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ลานพระพุทธมหิดล มงคลวรญาณ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล  ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญแห่งสุนทรียภาพด้านศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีความภูมิใจในการประพฤติตามแบบแผนวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

2. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล

รูปแบบดำเนินกิจกรรม/โครงการ 1.นักศึกษาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับตักบาตร

2.พระภิษุสงฆ์เดินทางมาถึงยัง มหาวิทยาลัยมหิดล รับบิณฑบาตร

3.พระภิษุสงฆ์รับบิณฑบาตร เทศนา ให้พร และเตรียมกรวดน้ำ

4.นักศึกษาช่วยกันเก็บอุปกรณ์ เสร็จพิธี

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 130 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม 1.นักศึกษาเห็นถึงคุณค่าค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

2.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพอใจและอยากให้มีการจัดกิจกรรมต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save