งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
15/10/2020
โครงการตักบาตรวิถีชาวพุทธ ในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2562
15/10/2020

งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44

ชื่อกิจกรรม/โครงการ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44
ที่มาและความสำคัญ           งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมเพื่อเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยนำความรู้ความสามารถทางดนตรีนำไปเผยแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านดนตรีไทยซึ่งกันและกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดศึกษาทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 โดยใช้ชื่องาน “ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการนักศึกษา ได้ส่งชุดการแสดงดนตรีไทยของนักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านดนตรีไทยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีไทยสู่สังคม

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ วันที่ 26-28 ตุลาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ อนุรักษ์ พัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรีไทย

2.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านดนตรีไทย

3.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรีไทยสู่สังคม

รูปแบบดำเนินกิจกรรม/โครงการ 1. ประสานงานกับงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ส่งชุดการแสดงของนักศึกษาเข้าร่วมงาน จำนวน 1 ชุด และ ขออนุมัติในหลักการและงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. ประชุมเจ้าหน้าที่ประสานงานกองกิจการนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่

– ประสานงานทั่วไป

– ดูแลความเรียบร้อยและความพร้อมของนักศึกษาก่อนและหลังการแสดง

– ศึกษา เก็บข้อมูลการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 44

–   เก็บภาพขั้นตอนการจัดงานตั้งแต่พิธีเปิดงาน- ภาพบรรยากาศงานทั่วๆไป

–   สรุปผลโครงการเสนอผู้บริหารและรวบรวมผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

ดนตรีไทย

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนใจในด้านศิลปวัฒนธรรม

2. สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม เชิงคุณภาพ จัดโครงการได้บรรลุตามวัตุประสงค์ของโครงการ นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save