มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงาน
16/07/2018
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่-สอนน้องร้องเพลง(ประชุมเชียร์) ปี 2561
16/07/2018

โครงการค่ายอบรมสัมมนาผู้นำและกระบวนการกลุ่มปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บรรยาย “พูดสร้างแรงบันดาลใจและกล่าวถึงกิจกรรมจิตอาสา” โดย ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม และมีการชี้แจงกิจกรรมจิตอาสาและแบ่งกลุ่มพี่กลุ่มจิตอาสา