กรมบัญชีกลางประกาศปรับอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลนักศึกษา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561
16/02/2018
อัตราการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภค ภายในหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. 2561
18/04/2018

ประกาศ การรับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาบ้านมหิดล (หอพักนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561