เงื่อนไขการรับ Certificate

ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนครบทุกวิชาในแต่ละหลักสูตร ทั้ง Workshop Class และ Online Course โดยต้องทำ Pre-test และ Post-test รวมทุกวิชาในหลักสูตรผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จึงจะได้รับ Certificate ในหลักสูตรนั้น ๆ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. Beginner 2. Intermediate 3. Advance

ตัวอย่าง นางสาว A ต้องการเรียนหลักสูตร Beginner และประสงค์รับ Certificate ในหลักสูตร Beginner ด้วย เพื่อเป็นการการันตีความรู้ของตนเอง นางสาว A จะต้องเข้าเรียนตามเงื่อนไขดังนี้

  1. Financial Literacy Workshop Class จำนวน 2 วิชา ได้แก่ 1) จุดเริ่มต้นความมั่นคง 2) ลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับฉัน  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  2. Financial Literacy Online Course ซึ่งเป็นหนังสั้น 1 เรื่อง มี 2 season ได้แก่ 1) สูตรรักนักวางแผน Season 1 2) สูตรรักนักวางแผน Season 2   คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

โดยก่อนเข้าเรียนในแต่ละรายวิชา ผู้เรียนต้องเข้าไปทำ Pre-test ในระบบก่อน เพื่อเป็นการวัดความรู้ก่อนเรียน และเมื่อเรียนจบแต่ละวิชา ต้องเข้าไปทำ Post-test ด้วยเช่นกัน  เพื่อเป็นการวัดความรู้หลังเรียน

สามารถเข้าไปเรียน Online Course และทำ Pre-test + Post-test ได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/onlinecourse (โดยการคลิกที่แบนเนอร์แต่ละหลักสูตร)