Gallery

27/08/2018

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

16/07/2018

การฝึกอบรมจิตอาสาเฝ้าระวังภัยงานรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

16/07/2018

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่-สอนน้องร้องเพลง(ประชุมเชียร์) ปี 2561

16/07/2018

โครงการค่ายอบรมสัมมนาผู้นำและกระบวนการกลุ่มปีการศึกษา 2561

16/07/2018

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงาน

22/06/2018

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 9 (Mahidol University Leadership Program IX)

20/06/2018

คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา

20/06/2018

กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยศิษย์สัมพันธ์ ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

20/06/2018

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา