Gallery

23/09/2020

พิธีมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬาชั้นพิเศษ และ รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

05/08/2020

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

03/08/2020

“ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปี 2563

14/04/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหาแอลกอฮอล์เจล (alcohol gel) เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล

26/02/2020

Transformative Learning

20/02/2020

เครื่องกำจัดฝุ่นและฟอกอากาศ DIY ทำได้ด้วยตัวเอง

18/02/2020

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

13/02/2020

โครงการ บ้านมหิดลชิงแชมป์สตรีทฟุตซอล 2020 (งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา)

13/02/2020

โครงการ The 8th ASEAN Student Leader Forum (ASLF) & 4th AUN Student Affairs Network Meeting (AUN-SAN) 2020