30/10/2020
กองกิจการนักศึกษา มหิดล

Will be a Creator: เป็น YouTuber ไม่ยากอย่างที่คิด

28/10/2020
กองกิจการนักศึกษา มหิดล

โครงการเสวนา Sexual Harassment (I can Say)

28/10/2020
Mahidol HIDEF

มลพิษทางอากาศและการป้องกัน (Air Pollution)

14/10/2020
กองกิจการนักศึกษา มหิดล

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ Mahidol bls training center ศูนย์ฝึกปฏิบัติและทดสอบการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

14/10/2020
ไลน์ กองกิจการนักศึกษา มหิดล

Line Official Account ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

14/10/2020
กองกิจการนักศึกษา มหิดล

โครงการ “การบริหารจัดการหนี้ในสภาวะปัจจุบัน”

07/10/2020

What’s your “WHY”?

29/09/2020

ปิดให้บริการห้องออกกำลังกายชั่วคราว

21/09/2020

ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการและแนวทางการปฏิบัติในการใช้บริการห้องออกกำลังกายได้แก่ ห้องฟิตเนส ห้องเทเบิลเทนนิศ และห้องสควอช ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล