กำหนดการจองหอพักและชำระค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา 2566
17/04/2024
รายชื่อผู้ได้รับทุน สนับสนุนการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)
01/05/2024

ทุนการศึกษา มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2567

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี

รายการสนับสนุนทุนการศึกษา

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยฯ เรียกเก็บจริง

2. ค่าที่พักอาศัย

3. ค่าครองชีพ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 เฉพาะหลักสูตรไทย ดังนี้

– คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ทุกสาขาวิชา

– คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ทุกสาขาวิชา

– คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทุกสาขาวิชา

– คณะวิทยาศาสตร์  ทุกสาขาวิชา

*** ยกเว้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

3. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจนหรือขาดบุพการี โดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่น ซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่าง ๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2567 

วิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษา                               

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง และมีคุณสมบัติตรงตามที่มูลนิธิฯ กำหนด ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ได้ที่ >>>Click<<<

หรือ www.daf.or.th หรือ ขอรับใบสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ได้ที่ มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

2. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ให้ครบถ้วน แล้วส่งใบสมัครฯ ไปยัง มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง โดยตรง :

มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน 

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์  02 792 6527 หรือ 065 210 0707

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ :  โปรดศึกษาคุณสมบัติ/เงื่อนไข/วิธีการสมัคร และรายละเอียดอื่น ๆ ให้เข้าใจก่อนยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :

มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

หมายเลขโทรศัพท์  02 792 6527 หรือ 065 210 0707

E-mail :  daf.scholarship@gmail.com หรือ www.daf.or.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save