โครงการสัมมนาบุคลากรเครือข่ายการให้บริการนักศึกษาพิการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการให้บริการนักศึกษาพิการระหว่างสถานศึกษา
08/08/2023
คณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 6 ได้เข้าศึกษาดูงานกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31/08/2023

โครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ : Mahidol Friendly Disability

วันพุธที่ 16 ส.ค. 2566 เวลา 13.00-17.00 น.
กองกิจการนักศึกษา (หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ) ร่วมกับ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ , สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์วิทยาการราชสุดา) ได้จัด #โครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ : Mahidol Friendly Disability ขึ้น ณ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก นางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวกนกรัตน์ นพโสภณ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานโครงการ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ แรงบันดาลใจ และความรู้ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติ เรื่อง สังคมสำหรับทุกคน Inclusive Society และการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติ (Reduced Inequalities)
โดยโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล และ คุณจักรพงศ์ พิพิธภักดี จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยาย เรื่อง นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และงาน i-CREATe โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบที่ระลึกให้กับวิทยากร
ทั้งนี้ ในโครงการฯ มีนักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 255 คน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save