กิจกรรม “ฉันไม่ใช่ขยะ” REUSE is so good
12/09/2021
MU Labpass
14/09/2021
หากคุณเป็นคนรักการขายของ
มีสินค้า มีไอเดียที่อยากเป็นผู้ประกอบการ
(สินค้าของครอบครัว , สินค้าที่ผลิตขึ้นเอง, สินค้าที่รับมาขาย , มีไอเดียที่อยากจะขายในอนาคต ได้หมดเลยจ้า)
ห้ามพลาดกิจกรรมนี้

กับ กิจกรรมประกวดผลงาน Business Plan Project : ปลุกความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณ
(สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น)

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 27,500 บาท

พร้อมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการไปกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา 

อาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลผู้เชี่ยวชาญด้าน Entrepreneurship

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

อัดคลิปวิดีโอ นำเสนอสินค้า ไอเดียขายสินค้า และบริการของคุณ โดยต้องมีรายละเอียดการนำเสนอ ดังต่อไปนี้
1. นำเสนอในรูปแบบคลิปสั้นโดย ความยาวไม่เกิน 3 นาที (หากเกิน 3 นาที ทีมงานขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการเข้ารอบ) หากมีสินค้า ให้ถือนำเสนอได้เลย
2. สิ่งที่ต้องอธิบายคือ สินค้าหรือบริการของคุณคืออะไร  มีจุดขายด้านไหน ต้องการขายให้ใคร นำเสนอในรูปแบบการมองหาทุน และ ผู้ร่วมลงทุน (เช่น คุณกำลังอธิบายโครงการให้แหล่งเงินทุนที่คุณต้องการฟัง)
3. คุณจะนำเงินที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปทำอะไรในธุรกิจนี้
4. ส่งมาคลิปวิดีโอมาที่ mahidol.friends@gmail.com
เขียนหัวข้อ : ปลุกความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณ ของ (ชื่อ-นามสกุล)
ในอีเมล์ให้เขียนแนะนำข้อมูลของคุณสั้นๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี คณะ พร้อมแนบไฟล์คลิป (เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นชื่อ-นามสกุลของตัวเอง)

ระยะเวลาส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 18 กันยายน 2564
ประกาศผู้เข้ารอบนำเสนอผลงาน  20 กันยายน 2564
วันนำเสนอ และตัดสินผลงาน 24 กันยายน 2564 ผู้ส่งผลงานประกวดต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ทั้งวัน

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประกวดผลงานจะได้  AT Financial Literacy  จำนวน 4 ชั่วโมง และหากเป็นผู้กู้ กยศ. จะได้คะแนน  จิตอาสาเพิ่มอีก 1 ชั่วโมง)

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ m.me/mahidolfriends