ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
11/08/2021
การกรอกค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้กู้กยศ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี (1/2564)
16/07/2021

ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2565

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2565

 แนวปฏิบัติ (ส่วนงาน) ในการรับ-ส่งเอกสารผ่อนผันทหาร 2565

 แบบคำร้อง ผ่อนผันทหาร ปี 2565

 แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันฯ ประจำปี 2565