ทุนส่งเสริมการศึกษา “ทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564
29/06/2021
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
12/07/2021

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ฯ

20210708_scholarship_banner

ประกาศ จากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดและเกิดเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกของ บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด
สามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ฯ

ประกาศ ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ฯ

ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน โดยตรงไปที่

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)
ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

หมดเขตรับใบสมัครฯ วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-849-4512 (พี่แอ้)
02-849-4514 (พี่อะตอม)
หรือติดต่อได้ที่เพจกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล