“ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปี 2563
03/08/2020
พิธีมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬาชั้นพิเศษ และ รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
23/09/2020

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ โดยในปีนี้มีรูปแบบการจัดงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ การร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ และการมาร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกล่าวว่า หัวใจการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ สร้าง Creativity and Entrepreneurship มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะมองหาโอกาสให้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันต้องเปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา และแน่นอนระหว่างการเรียนรู้ย่อมต้องเจอความผิดพลาดบ้าง ขอให้นำความผิดพลาดนั้นมาวิเคราะห์ และเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จต่อไป
จากนั้น เป็นการแนะนำบทบาทสโมสรนักศึกษา และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ คุณธนชัย เรืองชัยสิทธิ์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณวิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และการแสดงจาก MU Choir