ผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 2563
19/06/2020
4 เพลย์ลิสต์น่าเรียนรู้จากช่อง YouTube Channel: We Mahidol
19/06/2020

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากช่องทางสื่อสารทางการของมหาวิทยาลัย

เปิดวาร์ป 3 เว็บไซต์ 7 แฟนเพจที่นักศึกษาใหม่ #เด็กมหิดล63 ต้องกดติดตามเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากช่องทางสื่อสารทางการของมหาวิทยาลัยอย่างมั่นใจ
เว็บไซต์
– ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนเรียน https://smartedu.mahidol.ac.th
– ข้อมูลข่าวสาร ประกาศด้านการศึกษา ตารางเรียน https://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/
– ปฏิทินกิจกรรม ทุน หอพัก ปฐมนิเทศ 2563 ฯลฯ https://www.op.mahidol.ac.th/sa
เฟซบุ๊กแฟนเพจ

– Mahidol University รวมข่าวมหาวิทยาลัย

– กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิทินกิจกรรม ข่าวทุน หอพัก ฯลฯ

– สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมนักศึกษา

– สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สิทธินักศึกษา

– ร้าน Harmony ซื้อเครื่องแบบ เข็ม เครื่องหมาย เนคไท โบว์ไท (ส่งทางไปรษณีย์)

– ทีมมหิดล รวมข่าวและข้อมูลสำหรับปี 1

– We Mahidol สาระ ความรู้ ไลฟ์สไตล์