(หมดเขตรับสมัคร) ทุนการศึกษาสยามสไมล์ เพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี
12/05/2020
มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในการให้บริการหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา 2563
10/06/2020

ประกาศแจ้งการโอนเงิน สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาทของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

📢 ประกาศแจ้งการโอนเงิน สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาทของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งสิ้นจำนวน 783 ทุน

ทุนละ 5,000 บาท

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษาแล้ว ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

นักศึกษาสามารถตรวจสอบยอดเงินได้ที่บัญชีที่ให้ข้อมูลไว้

และขอขอบคุณ กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ช่วยดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้นักศึกษาด้วยความรวดเร็ว😊