เครื่องกำจัดฝุ่นและฟอกอากาศ DIY ทำได้ด้วยตัวเอง
20/02/2020
กิจกรรม MU GO Green
12/05/2020

โครงการรณรงค์การลดใช้แก้วพลาสติก No Plastic Cup

กองกิจการนักศึกษาร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมรณรงค์การลดใช้แก้วพลาสติก No Plastic Cup ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

– นักศึกษาร่วมรณรงค์การลดใช้แก้วพลาสติก

– กิจกรรมแจกชุดหลอดรักษ์โลก+แก้วเก็บความเย็น

– เดินขบวนรณรงค์การลดใช้แก้วพลาสติกบริเวณโรงอาหารศูนย์การเรียนรู้มหิดล