โครงการ Health Talk Conference : ดูแลใจในช่วง # StayHome
08/05/2020
กิจกรรมดีๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มาอีกแล้วแล้วค่ะ กับโครงการ “ตระหนักรู้ด้วยตัวเอง (Self-Awareness)”
29/05/2020

จิตอาสาผลิตหน้ากาก Face Shield

⭐⭐กิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักศึกษาที่สนใจ⭐⭐
จิตอาสาผลิตหน้ากาก Face Shield
👨‍⚕️👩‍⚕️รวมพลังนักศึกษาจิตอาสาผลิตหน้ากาก Face Shieldส่งมอบให้กับทีมแพทย์แนวหน้าสู้โควิด 19🦠
นักศึกษาสามารถเลือกได้ 2 แบบ
– ผลิตหน้ากาก Face Shield เอง มีอุปกรณ์พร้อม (ผลิต 10 ชิ้นขึ้นไป พร้อมนำส่งกองกิจการนักศึกาษามหาวิทยาลัยมหิดล)
– ผลิตหน้ากาก Face Shield เอง ต้องการอุปกรณ์จากมหาวิทยาลัย (นักศึกษาสามารถมารับอุปกรณ์ได้ที่ ห้อง MU Friends ในวันและเวลาราชการ โทร 02-849-4504 พี่นาว)
สมัครกิจกรรมได้ที่ QR Code หรือ
**จำกัด 40 ชุดเท่านั้น**
รับ AT จิตอาสา 3 ชั่วโมง และ AT ด้าน Health 1 ชั่วโมง
💙❤💙❤💙❤