ชมรมว่ายน้ำ กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมว่ายน้ำ
21/10/2020

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมหมากล้อม

“ไม่ต้องมีพื้นฐาน ก็มาสนุกกันได้”

วัตถุประสงค์ของชมรม

  • เพื่อให้ความรู้และพื้นที่เล่น หมากล้อมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
  • เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น
  • เพื่อให้สามารถนำประโยชน์และแนวคิดของหมากล้อม ไปประยุกต์กับการใช้ชีวิต
  • เพื่อเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนักกีฬามหาวิทยาลัย

กิจกรรมที่จะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นคือ กิจกรรม MUGO first meeting

เป็นกิจกรรมแรกของปีการศึกษาที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักกับพี่ในชมรม และ รู้จักกับหมากล้อมมากขึ้น โดยจะมีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้ การเล่นหมากล้อม มีการจับคู่กันเล่นระหว่างกัน หลักจากจบกิจกรรมแล้วถ้าน้องสนใจที่จะเล่นหมากล้อมต่อ ที่ชมรมก็จะมีการสอนจากพี่ ๆ หรือเล่นกันเองอยู่เรื่อย ๆ

ช่องทางการติดต่อ

  • facebook : ชมรมหมากล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล MUGO
  • line group mugo : https://line.me/R/ti/g/YYEt3y03wo
  • มือถือ : 097-047-3619 (พี่เอิร์ธ)
  • ห้อง m28 ขั้น m อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)