ชมรมกีฑา กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมกรีฑา
21/10/2020
ชมรมดาบไทย
21/10/2020

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมขี่ม้า มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Horse Riding Club)

วัตถุประสงค์ของชมรม

 1. เพื่อสร้างนักกีฬาขี่ม้า
 2. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกชมรมและม้า
 3. เพื่อให้สมาชิกชมรมมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับม้า

กิจกรรมน่าสนใจ

 1. เบิกฟ้ามหาวิทยาลัย
 2. First meeting for new members
 3. ลงคอกม้า
 4. ฝึกขี่ม้า
 5. Open house
 6. กีฬามหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดต่อ

 • Facebook: Mahidol Horse Riding Club
 • Line official id: @cnj3473s