ชมรมขี่ม้า กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมขี่ม้า
21/10/2020

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมกรีฑา มหาวิทยาลัยมหิดล

“รักไม่ยุ่งมุ่งแต่วิ่ง”

วัตถุประสงค์ของชมรม

เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลแข่งกีฬากรีฑาในกีฬามหาวิทยาลัย

กิจกรรมน่าสนใจ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดต่อ

089-6321021 นางสาวณัฐทิยา ราวิชัย (ประธาน ชมรม กรีฑา)