ทุนการศึกษา โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2562 โดย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
12/11/2019
บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด มอบทุนการศึกษา
09/12/2019

ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล” ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ

  1. มีความประพฤติเรียบร้อย และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  2. ฐานะยากจน
  3. มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป
  4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) หรือทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานใดๆ

หมายเหตุ โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้เข้าใจก่อนการสมัครขอรับทุนฯ

ดาวน์โหลด ใบสมัคร  >>> แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อการศึกษา-ทุนใหม่ <<<

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  ระเบียบการขอรับทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ที่ งานกิจการนักศึกษา (คณะต้นสังกัด)

หรือส่งมาที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกศูนย์การเรียนรู้ (MLC) ชั้น 3

ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

สอบถามรายละเอียด โทร.  02-849-4512 (คุณจิตรานุช)