รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Salaya outing with the Philippines buddy
04/11/2019
ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ชิงเงินสนับสนุนโครงการ มูลค่า 10,000 บาท
04/11/2019

โครงการ “อบรมความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการเงินผ่านกองทุนรวม”

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วม

โครงการ “อบรมความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการเงินผ่านกองทุนรวม

 โดยทีมวิทยากร ธนาคารกรุงเทพ

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ณ ห้อง SCB Investment Lab ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

** โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย**

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสแกน QR Code


หรือเข้าไปที่  https://forms.gle/ZpPt6MFNSXnbHwcU9

 

สอบถามเพิ่มเติมที่  ศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-849-6066,6095