รายวิชาออนไลน์ กลุ่ม Digital Literacy
04/09/2019
การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2563
06/09/2019

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

ขั้นตอนการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหิดล

คำกล่าวไว้ครู

แบบประเมินโครงการ