ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือสิทธิสวัสดิการ) สำหรับนักศึกษา ม.มหิดล
21/12/2018
มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2562 
11/01/2019

แจกหน้ากากกันฝุ่น N95 ให้กับนักศึกษามหิดล ฟรี!!

กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับ องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอร่วมรณรงค์ให้นักศึกษามหิดลสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 
เพื่อสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและพร้อมให้ข้อมูลความรู้ในการป้องกันสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

นักศึกษาสามารถเริ่มรับหน้ากากกันฝุ่น N95 ได้
ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง MU Friends ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
(***เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น)

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2SnqzCy

“เพราะกองกิจการนักศึกษา สภาและสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลมีความห่วงใยสุขภาพนักศึกษามหิดลทุกคน”

หมายเหตุ
1. เนื่องด้วยหน้ากาก N95 มีจำนวนจำกัด!!!
ขอสงวนสิทธิให้กับนักศึกษาที่มีความเสี่ยงด้านระบบทางเดินหายใจ
หรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นภูมิแพ้ หรือประสบปัญหาในการจัดหาหน้ากาก N95
2. โปรดเตรียมบัตรนักศึกษามหิดลมาด้วย

สามารถติดตามข่าวสารสรุปสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กรายชั่วโมงได้ที่ http://www.en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/