แจกหน้ากากกันฝุ่น N95 ให้กับนักศึกษามหิดล ฟรี!!
05/02/2019
ประกาศปิดให้บริการห้องกีฬา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2562
31/01/2019

มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2562 

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรภาคภาษาไทย)

ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 กรกฎาคม 2562

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร >>click<< 
หรือที่  www.daf.or.th  และส่งใบสมัครโดยตรงไปที่มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

สอบถามเพิ่มเติมที่  02-792-6527, 065-210-0707     Email:  daf.scholarship@gmail.com

Facebook:  มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

โบร์ชัวร์มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง >>click<<

***หมายเหตุ คณะ/สาขา ที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนมูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

  1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทุกสาขาวิชา
  2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทุกสาขาวิชา
  3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
  4. คณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
  5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  6. วิทยาเขตกาญจนบุรี เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
  7. วิทยาเขตอำนาจเจริญ เฉพาะสาขาเกษตรศาสตร์