งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
20/06/2018
Rakkaew Mahidol Transformative Camp 2018
20/06/2018

โครงการ Mahidol Friends for Friends (รุ่นที่ 4) ปีการศึกษา 2560

โครงการ Mahidol Friends for Friends (รุ่นที่ 4)ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม-วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.ณ ห้อง 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นางกิรติ สอนคุ้ม กล่าวรายงาน พร้อมบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงาน