ประกาศ การรับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาบ้านมหิดล (หอพักนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561
29/03/2018
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้กู้ยืม (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2561
05/06/2018

อัตราการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภค ภายในหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. 2561