02/09/2020

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ร่วมกับ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย

ศูนย์ MUSAIS มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาทักษะ […]
14/08/2020

การปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical Workshops for Academics

การปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop o […]
18/12/2019

กิจกรรม “A Christmas to Remember 2019”

กิจกรรม “A Christmas to Remember 2019”
04/12/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Trinity College Dublin ประเทศไอร์แลนด์

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Trinity Col […]
27/11/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Edinburgh ประเทศสก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Univers […]
26/11/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Simon Fraser University ประเทศแคนาดา

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Simon Frase […]