26/11/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก National University of Singapore

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก National Un […]
20/11/2019

การเปิดศูนย์ MU – NCKU Joint Research Center และงานประชุม Mahidol University – National Cheng Kung University 2019

การเปิดศูนย์ MU – NCKU Joint Research Center และงา […]
13/11/2019

Campus Tour 2019 “Study in France and Scholarships Research and Mobility Programs” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Campus Tour 2019 “Study in France and Scholarships […]
11/11/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก Mandalay International Science Academy สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน […]
11/11/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellence in Teaching and Learning Program” รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellen […]
06/11/2019

กิจกรรม Campus Tour 2019 “Study in France and Scholarships Research and Mobility Programs”

กิจกรรม Campus Tour 2019 “Study in France an […]