04/02/2019

เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยและอุปทูตเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำ […]
07/02/2019

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับโครงการ MUSAIS ให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการส […]
27/02/2019

Study Abroad Fair 2019

Study Abroad Fair 2019
27/02/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ President of Guizhou Chinese-Thai Cultural Exchange Institute และคณะ

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
19/03/2019

กิจกรรม Cultural Activity ภายใต้ MUSAIS ในคลาสทำอาหาร​กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Cultural Activity […]
03/04/2019

กิจกรรม Internationalization at Home ภายใต้ MUSAIS กับคลาสทำบัวลอยไต้หวัน

กิจกรรม Internationalizati […]