12/07/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิ […]
12/07/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ “Mahidol University Sawasdee Thailand 2019”

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดหลักสูต […]
18/07/2019

Research and Postgraduate Study at the University of Hong Kong

การบรรยาย Research and Pos […]
25/07/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ Macquarie University จัดการประชุม Science, Technology and Engineering Joint Symposium

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ Ma […]
26/07/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมและได้รับการเลือกเป็นผู้ประสานงานหลัก China-ASEAN Medical Consortium ณ เมืองกุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมปร […]
08/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Universiti Teknologi PETRONAS ประเทศมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
21/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก มณฑลยูนนานในกิจกรรม Open House

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อน […]
22/08/2019

ม. มหิดล โดย AUN Health Promotion Network และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับ University of Philippines จัดประชุม The 5th AUN-HPN Advisory Committee Meeting และ The 2nd International Health Promotion Conference on Moving Towards Healthy Universities in Asia ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ม. มหิดล โดย AUN Health Pr […]
26/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิ […]